Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Granty a dotace

Granty a dotace

Rok 2022

Projekt "Kulturní rok v mikroregionu Království"

Projekt je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje, Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022.

Výše dotace: 25.000,- Kč

Účel: Pronájem, půjčovné, náklady na dopravu a propagaci, odměny do soutěží, technické a materiální zajištění akcí, honoráře, ozvučení.

Olomoucký kraj

Rok 2021

Projekt  "Kulturní rok v obcích mikroregionu Království 2021"

Projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

Výše dotace: 35 000,- Kč             Čerpáno: 25.121,- Kč                      Vratka 9.879,- Kč

Účel: výdaje na materiálně-technické a organizační zajištění, dopravné, propagaci, honoráře a služby.

 

Rok 2020

Projekt ,,Vytvoření strategických dokumentů pro Sdružení obcí mikroregionu Království,,

V roce 2020 dále probíhal projekt ,,Vytvoření strategických dokumentů pro Sdružení obcí mikroregionu Království,, zahájený v roce 2019.

Na projekt byla čerpána neinvestiční dotace z programu OPZ, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009983, poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Projekt ,,Království, za poznáním!,,

Projekt ,,Království za poznáním!,,  finančně podpořil poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výše dotace: 200.000,- Kč

 

Projekt  "Kulturní rok v mikroregionu Království a XXVII. Hanácký bál"

Projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

Výše dotace: 60 000,- Kč

Účel: výdaje za pronájem, půjčovné, dohody mimo pracovní poměr, technické a materiální zabezpečení akce

 

Rok 2019

logo unie.jpg

Vytvoření strategických dokumentů pro Sdružení obcí mikroregionu Království

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009983

Sdružení obcí mikroregionu Království bude v období červen 2019 - září 2020 realizovat projekt, jehož hlavním cílem bude optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení. Hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření tematických koncepcí a analytických dokumentů pro 10 obcí mikroregionu. Konkrétně se jedná o obce: Čelechovice, Majetín, Brodek u Přerova, Kožušany – Tážaly, Citov, Suchonice, Dub nad Moravou, Blatec, Císařov a Charváty.

Jednotlivé dokumenty budou zpracovány pro celé katastrální území vybraných obcí a budou definovat dlouhodobé cíle mikroregionu a podpořených obcí. Koncepce napomůžou k účelnému a efektivnímu hospodaření ve vybraných oblastech.

Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU.  Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost.

O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.

Projekt ,,Kulturní rok v obcích mikroregionu Království 2019,, finančně podpořil:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 40.000,- Kč

účel: výdaje za pronájem, půjčovné, dohody mimo pracovní poměr, propagaci, technické a materiální zabezpečení akce

.

Rok 2018

Projekt ,,Království, místo pro život,,:

poskytovatel dotace: MMR

výše dotace: 200.000,- Kč

Projekt ,,Kulturní rok v obcích mikroregionu Království,,:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 35.000,- Kč

účel: výdaje na plakáty, technické zabezpečení, odměny a občerstvení pro účinkující.

V roce 2018 obdržel mikroregion Království finanční dar od MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 25.000,- Kč, na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných svazkem obcí v roce 2018.

Rok 2017

Projekt ,,Nové inspirace pro rozvoj Království,,:

poskytovatel dotace: MMR

výše dotace: 200.000,- Kč

Projekt ,,Kulturní rok v obcích mikroregionu Království,,:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 30.000,- Kč

účel: výdaje na plakáty, technické zabezpečení, odměny a občerstvení pro účinkující.

Rok 2016

Projekt ,,Království, místo pro život,,:

poskytovatel dotace: MMR

výše dotace: 200.000,- Kč

Projekt ,,Kulturní rok v obcích mikroregionu Království,,:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 30.000,- Kč

účel: výdaje na plakáty, technické zabezpečení, odměny a občerstvení pro účinkující.

 

Také v roce 2016 obdržel mikroregion Království finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 35.000,- Kč, na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných svazkem obcí v roce 2016.

Rok 2015

Projekt ,,Poznáváme u sousedů, zlepšujeme u nás v roce 2015,,:

poskytovatel dotace: MMR

 výše dotace: 200.000,- Kč

Projekt ,,Vydání knihy u příležitosti 15. výročí založení mikroregionu Království,,:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 20.000,- Kč

Projekt ,,Kulturní rok 2015 v obcích mikroregionu Království,,:

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace. 30.000,- Kč

I v tomto roce obdržel mikroregion Království finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 35.000,- Kč, na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných svazkem obcí v roce 2015.

Rok 2014

V roce 2014 mikroregion Království pokračoval v čerpání dotačních prostředků na projekt ,,Protipovodňová opatření napojená na IZS,, z Operačního programu životního prostředí od Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Celkové obdržené dotační prostředky na tuto akci činily 11.573.921,70 Kč.

V roce 2014 byl realizován projekt ,,Domácí kompostování v obcích mikroregionu,,.  Byly pořízeny kompostéry na likvidaci biologického odpadu pro občany  a pořízeny štěpkovače pro potřeby obcí zapojených do projektu (Blatec, Citov, Císařov, Čelechovice, Charváty, Kožušany - Tážaly, Majetín, Suchonice, Velký Týnec). V rámci zajištění financování projektu  byla uzavřena Smlouva č. 14187784 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, obdržené dotační prostředky: 372.967,58 Kč a vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí, obdržené dotační prostředky: 6.340.449,19 Kč.

Celkové obdržené dotační prostředky: 6.713.416,77 Kč (poskytovatel SFŽP ČR, MŽP ČR)

Projekt ,,Poznáváme u sousedů, zlepšujeme u nás,, byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj, dotací ve výši 200.000,- Kč. V rámci projektu byly zpracovány a vytištěny prezentační materiály určené k propagaci mikroregionu (stolní kalendáře, bulletin, informační letáky) a realizován pracovní workshop.

poskytovatel dotace:  MMR

výše dotace: 200.000,- Kč

vlastní zdroje: 110.819,- Kč

Mikroregion Království také obdržel dotační prostředky od Olomouckého kraje na realizaci projektu  ,,Kulturní rok 2014 v obcích mikroregionu Království,, ve výši 30.000,- Kč, prostředky byly určeny na realizaci kulturních akcí pořádaných mikroregionem Království v roce 2014 (např. Království, hraje, zpívá a tančí, Galerie na zámku v Citově a další).

I v tomto roce obdržel mikroregion Království finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 35.000,- Kč, na realizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných mikroregionem v roce 2014.

Rok 2013

V roce 2013 mikroregion Království čerpal dotační prostředky na projekt ,,Protipovodňová opatření napojená na IZS,, z Operačního programu životního prostředí od Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

výše dotace ze SFŽP ČR: 613.895,65 Kč

výše dotace z MŽP ČR: 10.436.226,05 Kč

V roce 2013 získal mikroregion Království dotační prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt ,,výměna zkušeností mezi obcemi mikroregionu Království a Třeboňsko,,.

poskytovatel dotace:  MMR

výše dotace: 200.000,- Kč

vlastní zdroje: 100.000,- Kč

V rámci tohoto projektu byly realizovány semináře zaměřené na výměnu zkušeností mezi obcemi mikroregionu Království a mikroregionu Třeboňsko, dále byly vytvořeny tiskové a prezentační materiály (bannery, kalendáře a pohlednice) využívané k propagaci území a aktivit mikroregionu.

Tak jako již v předchozích letech obdržel mikroregion Království i v roce 2013 finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 30.000,- Kč, na realizaci kulturních akcí pořádaných v roce 2013.

Rok 2012

V roce 2012 získal mikroregion Království dotační prostředky od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 na projekt ,,Společně v království patnácti obcí,,.

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj POV 2012

výše dotace: 148.000,- Kč

vlastní zdroje: 148.000,- Kč

V rámci projektu bylo realizováno 11 kulturních a sportovních akcí a zakoupeny stany a lavice, které budou nadále využívány při pořádaných akcích.

Mikroregion Království dále obdržel finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje a senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 25.000,- Kč, na realizaci kulturních akcí pořádaných v roce 2012.

Rok 2011

V roce 2011 obdržel mikroregion Království dotační prostředky od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 na realizaci projektu ,,Království se baví za každého počasí,,.

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj POV 2011

výše dotace: 165.000,- Kč

vlastní zdroje: 166.824,- Kč

V rámci projektu ,,Království se baví za každého počasí,, byly pořízeny dva velkoprostorové stany, které budou využívány k zajištění kvalitního zázemí pro návštěvníky sportovních a kulturních akcí pořádaných mikroregionem a jeho členskými obcemi.

Mikroregion Království také obdržel finanční dar od pana Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje a senátora za obvod č. 61 - Olomouc a okolí,  ve výši 20.000,- Kč na realizaci  kulturních a sportovních akcí pořádaných v roce 2011.

Rok 2010

V roce 2010 mikroregion Království dotační prostředky nečerpal.

Rok 2009

V roce 2009 obdržel mikroregion Království dotaci na realizaci projetku ,,Hrajeme si, sportujeme a bavíme se v Království II,,.

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj POV

výše dotace: 300.000,- Kč

vlastní zdroje: 200.000,- Kč

V rámci projektu bylo na území členských obcí mikroregionu Království pořádáno 12 kulturních, sportovních a společenských akcí (např. atletická olympiáda, sportovní den, výtvarná soutěž, Královský triatlon II., krajská výstava hospodářského zvířectva, fotografická soutěž, vánoční koncert). V rámci projektu byla realizována také exkurze zástupců členských obcí mikroregionu zaměřená na předávání zkušeností s dotačními programy Evropské unie a získání zkušeností v oblasti vytváření zázemí pro rozvoj cestovního ruchu mezi Sdružením obcí mikroregionu Království a Mikroregionem Tanvaldsko.

Rok 2008

V roce 2008 obdržel mikroregion Království dotaci na realizaci projetku ,,Hrajeme si, sportujeme a bavíme se v Království,,.

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj POV

výše dotace: 300.000,- Kč

V rámci projektu byly pořádány kulturní a sportovní akce v rámci mikroregionu Království (např. fotografická soutěž, Plenér 2008, plavecká olympiáda, atletická olympiáda, výstava hospodářského zvířectva apod.).

Rok 2006

V roce 2006 obdržel mikroregion Království dotaci na realizaci projektu „MIKROREGION KRÁLOVSTVÍ JAKO SOUČÁST EU“

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

výše dotace: 270.000,- Kč

V rámci projektu byla zajištěna práce mikroregionálního manažera,  realizovány vzdělávací semináře pro potřeby členských obcí a byly vydány prezentační materiály mikroregionu v podobě:

 • prezentační mapy celého mikroregionu
 • prezentační skládačky
 • prezentačního Bulletinu
 • prezentační složky mikroregionu

Rok 2005

V roce 2005 mikroregion realizoval partnerský projekt  ,,Zlepšení kvality života v mikroregionu Království,,

poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Programu obnovy venkova 2005

výše dotace: 1.420.000,- Kč

partneři projektu:

 • Jitka Růžičková – soukromý zemědělec
 • Obec Věrovany
 • Obec Velký Týnec
 • Obec Grygov 

  před

  po

V rámci projektu bylo realizováno:

 • pořízení strojů a strojního vybavení k uskutečňování zemědělské činnosti
 • projekt ,,Centrum volného času – zeleň,, v obci   Věrovany
 • obnova infrastruktury sportovního areálu - II. etapa v obci Velký Týnec
 • nová výsadba stromů a zeleně v obci Grygov.

Rok 2004

Realizace  projektu  ,,Zvýšení turistické přitažlivosti Mikroregionu Království,,

poskytovatel dotace: Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova

výše dotace: 400.000,- Kč

V rámci projektu byly pořízeny venkovní orientační mapy, které byly následně umístěny na veřejných prostranstvích v jednotlivých obcí a vydány prezentační materiály mikroregionu:

 • Stolní kalendář pro rok 2005 – obsahující fotografie z členských obcí mikroregionu
 • Cykloturistická mapa ,,Putování po Mikroregionu Království,, - obsahující nejen cykloturistickou mapu, ale také informace o jednotlivých obcích
 • Leporelo ,,Mikroregion Království,,
 • Bulletin 2004 – malý sborník, obsahující rekapitulaci dění v jednotlivých obcích mikroregionu v průběhu roku 2004.

Realizace projektu ,,Skupina pro místní akce,,

poskytovatel dotace: Státní rozpočet

výše dotace: 300.000,- Kč

V rámci projektu ,,Skupina pro místní akce,, bylo zajištěno provádění sledování, vyhledávání a monitorování programů a dotačních titulů a s tím spojená konzultační a poradenská činnost. Byla zajištěna organizace instruktážního semináře zaměřeného na současnost odpadového  hospodářství a legislativní problematiku tohoto tématu v EU i ČR a organizace výukového semináře v oblasti účetnictví a samosprávného zákonodárství.

Součástí akce bylo také pořízení venkovních orientačních map obcí mikroregionu Království.