Cíle 

Občané pro rozvoj venkova je občanské sdružení, které má následující cíle:

 

- Podporovat regionální a komunitní rozvoj venkovského regionu.

- Napomáhat všeobecnému rozvoji a vzestupu dotčené venkovské oblasti v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty.

- Přispívat k udržení a ochraně kulturně-historického vzezření obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu.

- Podněcovat vzdělávací a osvětové aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory.

- Tvořit základy morálně vyspělé demokratické společnosti a podporovat sociální a etické cítění.

- Vytvářet pozitivní prostředí pro konstruktivní dialog s veřejnou správou, neziskovými a příspěvkovými organizacemi a jinými regionálními, krajskými nebo zahraničními subjekty.

- Udržovat a pořádat aktivity k dosažení cílů sdružení.


Dotace a dary 2020 

Projekt "Kulturní rok v mikroregionu  Království a XXVII. Hanácký bál byl v roce 2020 podpořen dotací od Olomouckého kraje ve výši 60 000 Kč.

 

Bulletin 2018

t_180394_mr_kralovstvi_bulletin_2018-1.jpg

Bulletin 2014[1].pdf
Bulletin 2014.jpg

Odkazy

MAS - Hanácké Království

https://hanacke-kralovstvi.cz/

Dotace a dary 2019

V roce 2019 obdržel svazek obcí finanční dar ve výši 25.000,- Kč od senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., na pořádání kulturních a sportovních akcí.

 

Projekt Kulturní rok v obcích mikroregionu 2019 byl podpořen dotaci od Olomouckého kraje.ve výši    40 000 Kč 

Prezentace Mikroregionu


mr_kralovstvi_A4_v4.jpg

Koupaliště se solárním ohřevem vody v Majetíně


Koupaliště Majetín se lolárním ohřevem vody

Charvaty